Om Xess

Xess Produktion drivs sedan mitten av 1990-talet av mig, Stefan Svarrer.

Jag är i grunden utbildad journalist och har sedan tidigt 90-tal också arbetat med tidnings- och trycksaksproduktion. Genom mitt arbete i den grafiska branschen har jag med tiden även börjat jobba med originalproduktion och profilering av olika slag, inte minst på kläder.

I dag fokuserar Xess på profilering och märkning – Xess hanterar upplagor från någon enstaka tröja och uppåt. Bland företagets kunder finns främst småföretag, föreningar, ideella organisationer och privatpersoner.

Genom ett brett nätverk kan Xess erbjuda helhetslösningar – från idé/skiss till färdig produktion – även för små och mindre aktötrer. Se vidare under Tjänster.

 

På Södermalm