Journalistik & Trycksaker

Journalistik & trycksaksproduktion

Jag har arbetat som journalist sedan i början av 1980-talet.

Som tidningsmakare kan jag hantera hela flödet från planering till färdigproducerad trycksak.

Xess Produktion kan därmed erbjuda sina tjänster i alla delar av din trycksaksproduktion – text, foto, redigering – såväl text som bild – layout och tryckoptimerad originalproduktion.

Jag är också en van fotograf och behärskar även efterbehandling – retusch och avancerad bildbehandling i Photoshop.

Xess Produktion arbetar med de vanligaste produktionsprogrammen – MS word, Photoshop, Illustrator, InDesign och Adobe Acrobat.

För webpublicering och hemsidesproduktion jobbar Xess Produktion främst med Open Source-verktyget Joomla.